De naam van der Staaij is afgeleid van het veerpont annex aanlegplaats de Staaij, gelegen te Vierlingsbeek.

Derck Geurtzen trouwt op 6-10-1653 Alitgen Jans van der Staaij, dochter van Jan Ebben van de Staij en Geeske Palincx. Deze laatste waren, zoals onderstaande akte blijkt,  eigenaars (mogelijk voor 3/5e gedeelte) van de boerderij plus landerijen en veer (Staaij genaamd) gelegen te Vierlingsbeek..

Op 28-02-1671 verkopen de kinderen dit bezit.

Het veer ging later over op de familie van den Bogaert. Alle eigenaren van het veer hebben dit vanaf 1672 verpacht. Het veer is in september 1954 opgeheven.

Sweer Jan van de Staij en Jaecxken Reijnders, Alitje Jan van de Staij, weduwe Dirck Geerts, geassisteerd met Geurt Jans, haar broeder, en Jan Geurts, momboirs overe haar onmondige kinderen, Jan Nelissen Cuijper, last en procuratie hebbende van Jan Fransen Hannenberch, gepasseerd voor notaris Philip Lauwerijntiens, te Amsterdam op 05-01-1671:

Adam Vlamingh, Hendrick Hoogeveen en de voorsz. Geurt Jans van de Staij, momboirs over de minderjarige kinderen van Jan Fransen Hannenberch bij Aelken Jans, zijn huisvrouw, verkopen Johan Reijnier van der Boven, Heer van Neerijssche en Macken, 3/5 deel in de goederen, die zij verworven hebben uit de nalatenschap van Jan Ebben en Geesken Palincx en het goed " de Staeij" d.w.z. een huis, hof, schuur, weide, boomgaard, veer met schepen, bouwland aan de Maas, omvattende: het Overstuk groot 1 mergen, 5 mergen palende aan het Kerckenland en nog meer landerijen, o.m. in het Schafferse veld, op 28-02-1671 alles de samen voor ƒ 4.525 (ORA Land van Cuijk, 285 f39).