De genealogie begint met Pope Teijes, mr. schoenmaker te Garijp. Pope Teijes overleed omstreeks 1696 te Garijp. De weduwe van zijn kleinzoon, Theunis Teijes gedoopt te Veenwouden op 16-06-1737 en overleden aldaar in september 1784 , nam in 1811 de familienaam Veenstra aan. De genealogie omvat bijna 500 personen.

Klik hier voor de genealogie.